Ple Municipal

El Ple municipal està composat per la totalitat dels regidors electes de l'Ajuntament:

PSC

 • Ignasi Simón Ortoll
 • Jordi Juárez Heredia
 • Mariona Pedrerol Villarroya
 • Lourdes Estéfano Orozco
 • Albert Iglesias Boza
 • Fran Sánchez Castilla

ERC

 • Joaquim Ferriol i Tarafa
 • Iban Martínez i Asensio
 • Míriam Remolà i Elvira
 • Mercedes Mateo Fiérrez
 • Felip Tura i Torra
 • Jordi Regales Pou

IC-EUiA

 • Antonio Polo Lama
 • Yolande Rabault

PP

 • Àngela Roca Corts

CiU

 • Manel Busquets Mateu

No adscrit

 • Francisco Javier Millán 

Calendari: 

Les sessions ordinàries del Ple Municipal es celebren l'últim dijous de cada mes imparell (en el cas del mes de juliol s'acostuma a celebrar el penúltim dijous), a les 19 h, al Casal de la Gent Gran

Funcions: 

El Ple està integrat per tots els regidors. Celebra sessions ordinàries i extraordinàries, que són públiques. Entre altres funcions li correspon l'aprovació de totes aquelles matèries que requereixen una majoria especial, l'aprovació de reglaments i d'ordenances fiscals, determinar les formes de gestió dels serveis públics, l'aprovació del pressupost, l'aprovació de la plantilla i les relacions de llocs de treball, l'aprovació de projectes i la contractació d'obres i serveis quan superen el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, etc.

Vídeos

Vídeos dels plens municipals

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-02-2019 13:51