Regidoria de Gent gran

Línies bàsiques d’actuació

  • Potenciar la participació de la gent gran en el municipi.

Temes relacionats

Responsable polític

Tècnics municipals

Responsable tècnic : Lluís Solà

Oficines

Casal de la Gent Granc. de Folch i Torres, 10208186   - Lliçà d'AmuntTel. 93 841 61 55rodriguezoc@llicamunt.catHorari els dies d'atenció al públic són: dilluns i dimecres, de 9 a 14 h i de 15 a 18 h; dimarts i dijous, de 9 a 9:30 h i divendres, de 9 a 15 h
Seu de la Regidoria de Gent Granc. d'Anselm Clavé, 7308186 - Lliçà d'AmuntTel. 93 841 52 25Fax. 93 841 41 75llam.participacio@llicamunt.cat

Catàleg de serveis