Sessió ordinària del Ple Municipal

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ

1.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

2.- Donar compte del Decret d’aprovació de la Liquidació del Pressupost 2019.

3.- Establiment del Consell Sectorial de Dinamització Econòmica i Social de Lliçà d’Amunt i aprovació inicial del seu Reglament .

4.- Aprovació de l’Annex al Conveni col·lectiu del personal de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, relatiu als treballadors del sector de jardineria.

5.- Moció de suport als treballadors i treballadores de Nissan, presentada pels grups municipals.

6.- Afers urgents.

7.- Mocions

8.- Preguntes

Preguntes del públic

Les persones que ho desitgin podran formular preguntes,a través del xat del canal de YouTube, sobre els temes tractats a l'ordre del dia del Ple. Es poden presentar preguntes del públic des de l'inici de la sessió, a les 19h, fins a la seva finalització,  moment en el que es respondran.

28/05/2020
Hora inici 19:00
en línia

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-01-2022 16:35