Projecte de desenvolupament del centre urbà

L’Ajuntament va sol·licitar a l’Institut Català del Sòl (Incasòl) la seva implicació en el desenvolupament urbanístic estratègic del municipi, que es concreta en els sectors Centre-Can Guadanya Vell i Centre-Can Francí, amb l’objectiu de definir un sector com a nou centre urbà de la població on s’hi desenvolupin activitats residencials, comercials i terciàries. Aquesta sol·licitud es va materialitzar el 29 de gener de 2018 amb la signatura d’un conveni de col·laboració.

La proposta pel centre de Lliçà d’Amunt passa per la creació de dos eixos: un eix urbà, al llarg del carrer de Folch i Torres, i un eix natural, al llarg del Torrent de Can Bosc. I, enmig, un espai cèntric representatiu del municipi. En l’eix urbà hi ha espai reservat per a nous equipaments i per a noves edificacions amb diversitat de tipologies. En aquest eix urbà i en les places previstes també hi ha espai per a usos comercials. Aquest projecte urbanístic implicarà la construcció d’uns 750 habitatges al centre del municipi, dels quals prop de 200 seran en règims protegits, en una superfície d’unes 12 hectàrees delimitada pel carrer de la Fàbrica, al sud; el carrer de l’Aliança, al nord; l’avinguda dels Països Catalans i el riu Tenes, a l’est; i els carrers d’Anselm Clavé i Sala Ambròs, a l’oest. Aquest espai urbà és majoritàriament de propietat privada i s’utilitza actualment com camps de conreu i aparcament. Aquest projecte, a més de potenciar el centre urbà, donarà sortida a la necessitat d’habitatge assequible i de lloguer per a gent jove i gran. I també s’ampliaran els metres quadrats del municipi destinats a activitat comercial i serveis de proximitat, que revertiran en l’ocupació. Es preveu que els baixos dels blocs es destinin a usos comercials.

L’Ajuntament també va signar un contracte de suport tècnic amb la Universitat Politècnica de Catalunya per a l’assessorament en el desenvolupament d’aquest sector centre, amb l’objectiu de realitzar el seguiment, supervisió i anàlisi de les propostes de
desenvolupament urbanístic del sector redactat i tramitat per l’Institut Català del Sòl.

Per altra banda, durant el darrer trimestre del 2018 es va portar a terme un procés de participació ciutadana, adjudicat a l’empresa Col·lectiu Punt 6, sota el lema “Lliçà creix amb tu”, per pensar entre tots i totes quin és el centre urbà que volem. Les conclusions generals d’aquest procés participatiu es van presentar el desembre del 2018 en un acte públic. Una bona part de les demandes de la ciutadania, algunes generals i altres de més concretes, que en un principi no estaven previstes, es van incorporar a la proposta.

Encara no hi ha un calendari definit on s’especifiqui l’inici i les fases de desenvolupament d’aquest sector que ampliarà l’actual nucli urbà de Lliçà d’Amunt, l’ordenarà, el potenciarà i el consolidarà, però tot és a punt per tirar endavant un projecte amb una demanda històrica. Després de 20 anys, finalment hi ha una proposta de centre urbà. Ara caldrà l’acord dels propietaris i l’arribada d’inversors, però el nou centre urbà de Lliçà d’Amunt ja està més a prop d’esdevenir una realitat.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-04-2021 09:55