La vespa velutina o asiàtica

A principis d’agost es van identificar dos exemplars de vespa asiàtica (o vespa velutina) i, per tant, es considera que ja és present al nostre municipi. La vespa velutina o asiàtica és una espècie invasora, depredadora natural de les abelles, de mida semblant a l’autòctona, però només té una franja groga i l’abdomen és més ample.

 

La seva presència ha generat preocupació pel seu efecte envers l’apicultura, ja que depreda les abelles comunes. Pel que fa a l’impacte a la salut pública, les picades són doloroses, tot i que no són més perilloses que les d’una espècie autòctona. És aconsellable tenir cura en les activitats que es facin al medi natural (manteniment de boscos, espais verds, desbrossament, etc) per la proximitat potencial als nius. Per tant, abans de fer feines en aquestes zones caldrà una inspecció visual en alçada dels arbres propers per identificar possibles nius secundaris.

Niu primari

El niu primari és petit (se l’anomena niu embrionari), de la mida d’una taronja, que construeixen en llocs protegits d’edificis, magatzems, porxos i altres construccions humanes, ruscos buits o altres refugis. Tenen una desena de cel·les envoltades per una cúpula de paper.

Niu secundari

El niu secundari és un vesper que pot arribar a ser molt voluminós (aproximadament 60 cm de diàmetre) de paper mastegat, que presenta un orifici petit i lateral de sortida, situat a la part alta dels arbres.

Un cop comprovada la presència de vespa velutina al nostre municipi, només cal avisar als Agents Rurals la detecció de nius, per tant, el protocol és el següent:

  • Hem d'avisar als Agents Rurals en el cas de veure nius
  • Només en el cas que es pugui, fer una fotografia del niu i enviar-la per correu electrònic. velutinacar@gencat.cat
  • La persona que detecti un niu ha de mantenir-se a una distància mínima de 5 metres. No acostar-s’hi sense l’equip de protecció adequat.
  • Cal que s’indiqui la ubicació concreta del niu (vesper) indicant la localitat, lloc o paratge concret, si és possible amb les coordenades.
  • Tot i comunicar-los la presència de nius, la seva retirada anirà a càrrec de l’Ajuntament, si està en zona pública, o del propietari de la finca on es trobi.

Cos d’Agents Rurals:

  • Tel. 93 5617000
  • velutinacar@gencat.cat

Imatges

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-11-2018 09:37