Endeutament municipal

L'endeutament municipal a data 31 de desembre de 2019 és de: 4.843.748 € (xifra provisional fins al tancament de l'exercici 2019)

En els darrers anys s'ha reduït l'endeutament municipal, principalment, per l'assumpció i l la gestió directe de serveis que estaven externalitzats i per una contenció notable de la despesa municipal.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-01-2020 11:38