Comissions informatives

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TEMES SECTORIALS

Integrada per un representant de cada grup polític municipal, amb competència a les matèries a què es refereixen les àrees de barris, participació ciutadana, esports, governació, cultura, joventut, educació, acció social, medi ambient, sanitat, i promoció econòmica.

PSC

ERC

LLECP-C

Junts

PP

VOX

Calendari

Se celebrarà sessió ordinària una vegada cada dos mesos, el penúltim dijous del mes, a excepció del mes de juliol que serà l’antepenúltim dijous. Les convocatòries es traslladaran al dia anterior hàbil, si el prefixat fos festiu.

Sistema de vot

S’estableix el sistema de vot ponderat, d’acord al que estableix l’article 58.3 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME

Integrada per un representant de cada grup polític municipal, amb competència a les matèries a què es refereixen les àrees de planejament urbanístic i relatives a la concessió de llicències d’obres.

PSC

ERC

LLECP-C

Junts

PP

VOX

Calendari

Se celebrarà sessió ordinària una vegada cada dos mesos, el penúltim dijous del mes, a excepció del mes de juliol que serà l’antepenúltim dijous. Les convocatòries es traslladaran al dia anterior hàbil, si el prefixat fos festiu.

Sistema de vot

S’estableix el sistema de vot ponderat, d’acord al que estableix l’article 58.3 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA

Integrada per un representant de cada grup polític municipal, amb competència a les matèries a què es refereixen les àrees d’establiment d’impostos i tributs, pressupostos i, en general, ingressos i despeses municipals.

PSC

ERC

LLECP-C

Junts

PP

VOX

Calendari

Se celebrarà sessió ordinària una vegada cada dos mesos, el penúltim dijous del mes, a excepció del mes de juliol que serà l’antepenúltim dijous. Les convocatòries es traslladaran al dia anterior hàbil, si el prefixat fos festiu.

Sistema de vot

S’estableix el sistema de vot ponderat, d’acord al que estableix l’article 58.3 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-07-2023 12:45