Policia de trànsit

Aquesta àrea de la policia local té com a objecte, tant la gestió, regulació i ordenament del trànsit, com la vigilància de la seguretat viària al terme municipal. Els serveis que des d'aquesta àrea es presten són:

  • La regulació del trànsit en els diferents centres docents del municipi.
  • La intervenció en accidents de trànsit.
  • El desenvolupament de controls destinats a minimitzar la indisciplina viària.
  • La instrucció de diligències per accidents de trànsit
  • L'assessorament a les persones involucrades en accidents de trànsit.
  • L'estudi de la reordenació de la xarxa viària amb l'objectiu de millorar els fluxos de circulació.
  • La detecció d'anomalies a la xarxa viària municipal.
  • Educació per a la mobilitat segura

Pla Local de Seguretat Viària

En la seguretat viària incideixen tota una sèrie de conceptes com per exemple l'índex de mobilitat, l'índex de motorització, la xarxa viària, la senyalització, etc., si bé el gruix dels accidents de trànsit estan directament relacionats amb la indisciplina viària. Durant l'any 2011, es va desenvolupar una diagnosi d'aquests conceptes al municipi com a part del desenvolupament del Pla Local de Seguretat Viària, que posteriorment va ser aprovat pel Consistori. Val a dir, que l'esmentat anàlisi va establir l'objectiu fonamental de disminuir un 25% el nombre de sinistres amb víctimes i el nombre de víctimes l'any 2015 respecte dels accidents registrats l'any 2010.

Aquest objectiu és ambiciós, donat que el nostre municipi té una extensió de 22,3 km2, una xarxa viària d'aproximadament de 190 km. de carrers, un índex de motorització que l'any 2011 va ascendir fins als 0.83 vehicles/habitant, és a dir, gairebé un vehicle per habitant. Igualment, a causa de la disseminació del municipi, l'índex de mobilitat és molt elevat.

Per aquest motiu, des de la Policia local es porten a terme, durant tot l'any, controls planificats destinats a minimitzar aquelles conductes que es troben directament relacionades amb la indisciplina viària, donat que és part indispensable per aconseguir reduir el nivell de risc. Cal remarcar que aquestes actuacions han tingut èxit, ja que l'accidentalitat al municipi s'ha reduït dels 261 accidents que es van produir l'any 2002 fins als 119 de l'any 2012, el que equival a una disminució del 45.59%.

També es porten a terme programes i actuacions relacionades amb l'educació per a la mobilitat segura als centres docents del municipi. Aquests programes són impartits per agents i comandament del cos especialitzats en aquesta temàtica.

Imatges

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-01-2020 13:45