Campanya de compostatge domèstic

Què és el compostatge?

La matèria orgànica residual de la cuina i el jardí pot ser transformada i aprofitada en el mateix lloc d’origen gràcies al procés natural del compostatge: els microorganismes de l’ambient s’encarreguen de degradar la matèria orgànica i convertir-la en terra vegetal, sense molèsties ni pudors. Aquest producte final, també anomenat compost, es pot aplicar a jardins, jardineres, testos, etc. El compostatge es pot fer a gran escala, en plantes industrials de tractament, o a casa.

Perquè es fa a casa?

A casa vostra llenceu molta matèria orgànica, de la cuina i del jardí, i en canvi després heu de comprar terra vegetal i adob pels jardins. No sembla millor aprofitar la nostra matèria orgànica en el nostre propi jardí? Aquesta pràctica no és nova, s’ha fet tota la vida a pagès!

Per altra banda, la gestió dels residus en general, i de les restes orgàniques en particular, és molt costosa, sobretot degut al transport dels residus entre l’indret on es produeixen i la planta de tractament. El compostatge domèstic estalvia així moltes emissions de gasos amb efecte hivernacle.

On es pot fer?

Un dels llocs ideals per fer compostatge domèstic és al jardí de les cases unifamiliars. També es pot fer en patis i jardins comunitaris, parcs, etc.

Qui pot participar en la campanya?

Totes les famílies amb casa a Lliçà d’Amunt que tinguin espai adequat per poder posar un compostador i vulguin experimentar un procés natural, senzill i útil de tractament domèstic de residus.

Què ofereix l’Ajuntament?

  • Informació on-line sobre la pràctica del compostatge (veure documentació i enllaços adjunts)
  • Un compostador subvencionat al 50%.

Com puc obtenir el compostador?

  • Cal estar empadronat al municipi.
  • Omplir una instància genèrica, en línia, o bé l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
  • En el cas de fer el tràmit en línia caldrà adjuntar el comprovant de pagament, si el tràmit es fa presencialment es pot fer el pagament amb targeta a l'OAC.
  • Feu un ingrés de 45 euros amb el concepte “CAMPANYA COMPOSTATGE: INOM I COGNOM” al següent compte:

CAIXABANK, SA

  • ES69 2100 1912 7902 0001 6296
  • Ajuntament de Lliçà d’Amunt C. d’Anselm Clavé, 73 08186 – Lliçà d’Amunt

Compostar a casa us estalviarà diners

Es bonifica el 15% de la taxa de residus a les famílies que facin compostatge domèstic. Si escau, es pot sumar al 15% de bonificació per ús de la deixalleria, i a d’altres de tipus social.

Per obtenir aquesta bonificació, cal dirigir-se a l'Oficina de l'Organisme Tributari, situada a la primera planta de l'edifici de la Policia Local, entre el 2 de gener i el 28 de febrer de l'any en vigor, i caldrà sol·licitar-ho anualment.

Demanar la bonificació implica acceptar la possibilitat que els serveis tècnics municipals puguin fer una visita de comprovació del procés de compostatge en qualsevol moment.

Dades del compostador subvencionat en la campanya

Està fabricat a Catalunya per l’empresa Compostadors, de Castelldefels, a partir de plàstic reciclat post-consum. Té una capacitat de 600 litres i, com que és modular, se’n poden adquirir ampliacions per adaptar-lo a produccions elevades de matèria orgànica.

Podeu consultar més informació sobre el procés de compostatge al web www.compostadores.com

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-02-2024 14:37