Ajuts Programa per fomentar la igualtat de l'accés a l'educació

Bases reguladores

Bases reguladores d’Ajudes per a l’adquisició de llibres de text, fungibles i llicències digitals dins del “programa per fomentar la igualtat de l’accés a l'educació” per a l’ensenyament d'educació bàsica.

Català

Castellà

Convocatòria 2023

L’objecte de la convocatòria és regular la concessió dels ajuts econòmics destinats a centres educatius públics sostinguts amb fons públics situats al municipi de Lliçà d’Amunt, que imparteixen educació bàsica, per al foment de la reutilització de llibres de text, l’adquisició de llibres fungibles i el material didàctic vinculat i d’elaboració pròpia, i llicències digitals, per al curs 2023-2024.

Català

Castellà


Publicació en el BOPB de la Convocatòria d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text, fungibles i llicències digitals dins el Programa per fomentar la igualtat de l'accés a l'educació per a l'ensenyament d'educació bàsica, curs escolar 2023-2024 (versió en català i castellà)

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-05-2023 12:13