Fons Next Generation EU

 

Els fons europeus per a la transformació, recuperació i modernització de l'economia, també anomenats fons Next Generation EU (NGEU), són un instrument creat per les institucions de la Unió Europea, en el marc del Pla de recuperació per a Europa, amb l'objectiu transformar els reptes derivats de la pandèmia de la COVID19 en una oportunitat per impulsar la transició ecològica i la transformació digital

Els fons Next Generation EU estan dotats amb 750.000 milions d'euros per al finançament de projectes transformadors.

A continuació podeu consultar les subvencions que ha rebut l'ajuntament finançades amb aquests fons.

També podeu consultar el Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt per a la gestió dels fons Next Generation EU, aprovat pel Ple Municipal de 31 de març de 2022.

Projectes Next Generation a Lliçà d'Amunt

 

ADQUISICIÓ DE LLIBRES BIBLIOTECA CA L’OLIVERES 50% CATALÀ 50% CASTELLÀ

 • Ens atorgant: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura
 • Convocatòria: Convocatòria per a la concessió de subvencions per a l'adquisició de llibres destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation UE
 • Component: Component 24 "Revaloració de la indústria cultural"
 • Període d’execució: 2022
 • Objecte / finalitat: adquisició de novetats literàries i renovació del fons bibliogràfic
 • Import atorgat: 1.700 euros
 • Enllaç a la convocatòria
 • Enllaç a les bases

RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA DEL SECTOR MAS BO / CAN LLEDÓ

 • Ens atorgant: Generalitat de Catalunya. Departament de Presidència.
 • Convocatòria: Convocatòria de subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.
 • Component 5: Preservació de l’espai litoral i dels recursos hídrics.
 • Etiqueta mediambiental 040: Gestió de l’aigua i conservació dels recursos hídrics.
 • Període d’execució: 2023 - 2024
 • Objecte / finalitat: reduir les fuites d’aigua a la xarxa de distribució urbana en baixa de municipis petits i mitjans de menys de 20.000 habitants amb la millora i/o renovació d’aquesta xarxa que maximitzi l’estalvi d’aigua amb una reducció de pèrdua d’aigua d’una mitjana del 20% i/o incrementi la garantia del sistema
 • Cost total del projecte: 618.719,53 euros (IVA exclòs)
 • Import atorgat: 485.455,62 euros
 • Projecte (en exposició pública fins el dimarts 18 d'abril de 2023)
 • Procés de licitació (termini de presentació d'ofertes fins el dilluns 25 de setembre de 2023, a les 19 hores)
 • Notícia
 • Enllaç a la convocatòria
 • Enllaç a les bases

ADQUISICIÓ DE DOS COTXES ELÈCTRICS DINS LA CONVOCATÒRIA MOVES III

 • Ens atorgant: Generalitat de Catalunya. Institut Català d'Energia.
 • Convocatòria: Convocatòria MOVES III, Programa d'Incentius a la mobilitat elèctrica 2021. En el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.
 • Component 1: Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada a entorns urbans i metropolitans.
 • Període d’execució:des la data de la presentació de la sol·licitud (16.11.2022) fins 12 mesos des de la notificació de la resolució de concessió (fins 21.07.2024)
 • Objecte / finalitat: incentivar la mobilitat elèctrica mitjançant el foment de l’adquisició de vehicles elèctrics.
 • Cost total: 29.539,55 euros (IVA exclòs) per vehicle
 • Import atorgat: 4.500 euros per vehicle
 • Bases
 • Convocatòria
 • Resolució parcial d'atorgament

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-10-2023 09:21