Reglament orgànic municipal

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt recolzat en l’autonomia competencial que li proporciona la Constitució i els Estatuts d’Autonomia de Catalunya, i en la seva capacitat per gestionar i representar els interessos de la col·lectivitat va aprovar el Reglament d’Organització Municipal (ROM) el 24 de setembre de 2004 (publicació al BOP).

El ROM pretén afavorir el correcte funcionament de l’entitat municipal i l’adequat compliment de les seves finalitats.

El present Reglament es va modificar per acord del Ple del 23 de juliol de 2020:

Aquest Reglament tracta diversos punt d’interès general:

  • L’estatut dels regidors
  • Dels grups municipals
  • De l’organització municipal
  • Del règim de funcionament
  • De l’atorgament i retirada de confiança
  • L’accés a la informació i a la participació ciutadana

L’últim apartat –l’accés a la informació i a la participació ciutadana– constitueix un punt clau en el que s’expliquen les diferents eines de les disposen els ciutadans i ciutadanes de Lliçà d’Amunt per accedir a tota la informació que es genera en el consistori i per participar en els assumptes municipals i en el teixit associatiu local.

 

Imatges

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-09-2023 14:33