El mosquit tigre

Què sabem del mosquit tigre?

  • El mosquit tigre és originari del sud-est asiàtic i es va detectar a Catalunya per primera vegada l'estiu de 2004.
  • Se'l reconeix per les ratlles blanques al cap, el cos i les potes.
  • El mosquit adult fa entre 2 mm i 10 mm.
  • Cria en petits recipients amb aigua estancada. Una femella de mosquit tigre pot arribar a pondre en una setmana fi ns a 200 ous dins d’un petit recipient.
  • Es mosquits tigre no estan associats a espai naturals ni a cursos d’aigua.

Què podem fer nosaltres?

Fa anys que el mosquit tigre és present a Lliçà d'Amunt, la manera més efectiva de frenar la proliferació del mosquit és evitar la posta d'ous i el creixement de les larves. Això només s'aconsegueix eliminant els llocs d'aigua on creixen, habitualment acumulacions en recipients que es deixen a la intempèrie.

El mosquit tigre pon ous a qualsevol lloc de petites dimensions susceptible de quedar inundat i que contingui aigua durant uns quants dies.

A les propietats privades la implicació ciutadana és vital per a combatre la proliferació de mosquits, a partir d’unes senzilles mesures:

- Buidar els plats dels testos mínim cada cinc dies

- Els testos o qualsevol altre recipient abandonat cal posar-los cap per avall per impedir l’acumulació d’aigua

- Mantenir netes les piscines tot l'any.

- Emplenar els forats dels arbres on es pugui acumular aigua, amb sorra

- Fer córrer l’aigua pels desguassos dels patis cada cinc dies i mantenir la superfície neta de fullaraca

- Mantenir neta de fullaraca les canaleres de la teulada i evitar les acumulacions d'aigua

- Qualsevol dipòsit d'aigua ha de romandre tancat o amb mosquitera

- Mantenir els pneumàtics sota cobert o tapar-los

 

 

 

 

Al mosquit tigre ni una gota d’aigua!

Imatges

Vídeos

Al mosquit tigre ni una gota d'aigua!" (versió llarga)

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-06-2022 10:11