Cartes de serveis municipals


 

Què és una Carta de Serveis?

Les Cartes de Serveis són documents públics a través dels quals les organitzacions informen a la ciutadania i a les persones usuàries sobre els serveis que presten, els compromisos de qualitat que assumeixen en la seva prestació, així com els drets, deures i forma de participació que tenen en relació amb aquests. 

Les Cartes de Serveis són eines de gestió, de millora contínua i de rendició de comptes, ja que tenen la finalitat de millorar la prestació dels serveis, establir estàndards de qualitat, comunicar el què fem, com ho fem i establir un diàleg amb les persones usuàries.

A qui va dirigida

L'Ajuntament és una institució que dóna servei als ciutadans, pel que la seva gestió s'orienta a la satisfacció de les seves necessitats i expectatives. Per aquest motiu, les Cartes de Serveis s'adrecen als usuaris dels serveis.

 

Quins són els objectius

  • Apropar l'Ajuntament a la ciutadania
  • Informar a la ciutadania sobre els serveis prestats per l'Ajuntament.
  • La millora continua dels serveis municipals.
  • Establir un nivell adequat de qualitat dels serveis i controlar el seu manteniment.
  • Possibilitar que la ciutadania opini sobre el funcionament dels serveis municipals.

Cartes de Servei aprovades

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-04-2022 09:02