Junta de Govern Local

MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Calendari: les sessions de la Junta de Govern Local es celebren els dilluns, a les 18 h, a l'Ajuntament. Aquestes sessions no estan obertes al públic, excepte aquelles sessions en les es tracten matèries delegades pel Ple municipal.

Funcions: la Junta de Govern Local està integrada, com a màxim, per un terç de regidors designats lliurement per l'alcalde. Assisteix a l'alcalde, que la presideix, i té les funcions que li deleguen el Ple i l'alcalde.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-02-2020 13:51