Indicadors econòmics

Indicadors financers

 

 

Liquidació 2022
Autonomia fiscal (drets reconeguts nets d'ingressos tributaris* / Drets reconeguts nets totals) 63%
Capacitat o necessitat de financiació en termes d'estabilitat pressupuestària (superàvit) 234.676,86€
Liquidació 2021
Autonomia fiscal (drets reconeguts nets d'ingressos tributaris* / Drets reconeguts nets totals) 67,30%
Capacitat o necessitat de financiació en termes d'estabilitat pressupuestària (superàvit) 1.931.441,54€
Liquidació 2020
Autonomia fiscal (drets reconeguts nets d'ingressos tributaris* / Drets reconeguts nets totals) 59,10%
Capacitat o necessitat de financiació en termes d'estabilitat pressupuestària (superàvit) 649.548,09€
Liquidació 2019
Autonomia fiscal (drets reconeguts nets d'ingressos tributaris* / Drets reconeguts nets totals) 66,9%
Capacitat o necessitat de financiació en termes d'estabilitat pressupuestària (superàvit) -122.565,77€
Liquidació 2018
Autonomia fiscal (drets reconeguts nets d'ingressos tributaris* / Drets reconeguts nets totals) 69,5%
Capacitat o necessitat de financiació en termes d'estabilitat pressupuestària (superàvit) 780.886,79€
Liquidació 2017
Autonomia fiscal (drets reconeguts nets d'ingressos tributaris* / Drets reconeguts nets totals) 75,1%
Capacitat o necessitat de financiació en termes d'estabilitat pressupuestària (superàvit) 2.293.070,28€
Liquidació 2016
Autonomia fiscal (drets reconeguts nets d'ingressos tributaris* / Drets reconeguts nets totals) 67,5%
Capacitat o necessitat de financiació en termes d'estabilitat pressupuestària (superàvit) 583.116,08€
Liquidació 2015
Autonomia fiscal (drets reconeguts nets d'ingressos tributaris* / Drets reconeguts nets totals) 65%
Capacitat o necessitat de financiació en termes d'estabilitat pressupuestària (superàvit) 1.739.899,78€

*Es contemplen els capítols I, II i II del pressupost d'ingressos (impostos directes, impostos indirectes, taxes i altres ingressos).

 

Indicadors relacionats amb ingressos i despeses

 

 

 

Liquidació 2022
Ingressos fiscals* per habitant** (ingressos tributaris / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 846,18€
Despesa per habitant** (obligacions reconegudes netes / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 1.304,05€
Inversió per habitant** (obligacions reconegudes netes / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant)  69,75€
Període mig de cobrament (drets pendents de cobrament - capítols I, II i III - x 365 / Drets reconeguts nets) (unitat: dies) 29,95
Liquidació 2021
Ingressos fiscals* per habitant** (ingressos tributaris / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 925,26€
Despesa per habitant** (obligacions reconegudes netes / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 1.310,30€
Inversió per habitant** (obligacions reconegudes netes / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant)  65,06€
Període mig de cobrament (drets pendents de cobrament - capítols I, II i III - x 365 / Drets reconeguts nets) (unitat: dies) 27,88
Liquidació 2020
Ingressos fiscals* per habitant** (ingressos tributaris / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 706,46€
Despesa per habitant** (obligacions reconegudes netes / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 997,42€
Inversió per habitant** (obligacions reconegudes netes / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant)  47,81€
Període mig de cobrament (drets pendents de cobrament - capítols I, II i III - x 365 / Drets reconeguts nets) (unitat: dies)  37,37
Liquidació 2019
Ingressos fiscals* per habitant** (ingressos tributaris / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant)  804,14€
Despesa per habitant** (obligacions reconegudes netes / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 1.220,91€
Inversió per habitant** (obligacions reconegudes netes / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant)  169,00€
Període mig de cobrament (drets pendents de cobrament - capítols I, II i III - x 365 / Drets reconeguts nets) (unitat: dies)  33,04
Liquidació 2018
Ingressos fiscals* per habitant** (ingressos tributaris / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 837,43€
Despesa per habitant** (obligacions reconegudes netes / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 1.134,72€
Inversió per habitant** (obligacions reconegudes netes / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 192,75€
Període mig de cobrament (drets pendents de cobrament - capítols I, II i III - x 365 / Drets reconeguts nets) (unitat: dies) 53,00
Liquidació 2017
Ingressos fiscals* per habitant** (ingressos tributaris / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 883,20€
Despesa per habitant** (obligacions reconegudes netes / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 1.036,31€
Inversió per habitant** (obligacions reconegudes netes / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 100,59€
Període mig de cobrament (drets pendents de cobrament - capítols I, II i III - x 365 / Drets reconeguts nets) (unitat: dies) 49,36
Liquidació 2016
Ingressos fiscals* per habitant** (ingressos tributaris / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 724,26€
Despesa per habitant** (obligacions reconegudes netes / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 1.029,61€
Inversió per habitant** (obligacions reconegudes netes / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 98,89€
Període mig de cobrament (drets pendents de cobrament - capítols I, II i III - x 365 / Drets reconeguts nets) (unitat: dies) 46,60
Liquidació 2015
Ingressos fiscals* per habitant** (ingressos tributaris / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 710,48€
Despesa per habitant** (obligacions reconegudes netes / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 1.040,85€
Inversió per habitant** (obligacions reconegudes netes / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 93,43€
Període mig de cobrament (drets pendents de cobrament - capítols I, II i III - x 365 / Drets reconeguts nets) (unitat: dies) 41,57
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-02-2024 14:52