Espai de participació


Pla Local d'Habitatge de Lliçà d'Amunt 2021

Pla Local d'Habitatge de Lliçà d'Amunt 2021

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va decidir obrir la participació a finals del 2021 per debatre, redactar i aprovar un Pla Local d’Habitatge que endreci les prioritats del municipi en la matèria. El procés participatiu posa a la deliberació de la ciutadania, entitats i grups polítics una diagnosi de l’estat de l’habitatge a Lliçà, d’acord amb el treball previ d’un equip expert redactor basat en estadístiques i del treball de camp, i tot seguit permetrà que els actors esmentats portin a terme propostes d’actuacions a executar per l’Ajuntament. Aquestes propostes d’actuacions seran estudiades i aniran en consonància els diferents objectius estratègics i línies d’actuació que reflectiran l’orientació del pla.

Fases del procés

01-07-2021 - 30-07-2021

Fase 0: Plantejament del projecte i posada en marxa del procés

En aquesta fase inicial, l'equip de participació a càrrec del projecte ha acordat els criteris i calendari del procés, i ha posat en marxa els diferents elements comunicatius per donar el tret de sortida al procés participatiu en qüestió a partir del mes de setembre.

01-09-0021 - 30-09-0021

Fase I: Anàlisi participada

En aquesta primera fase, el procés participatiu pretendrà complementar el treball de l’equip redactor, basat en dades estadístiques i del treball de camp, amb els resultats del procés participatiu.

01-10-2021 - 30-10-2021

Fase II: Propostes d'actuacions

El procés participatiu permetrà la presentació de propostes d’actuació per part dels participants.

Projecte dels espais públics del nou centre de Lliçà d'Amunt

Projecte dels espais públics del nou centre de Lliçà d'Amunt

L’INCASÒL i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt promouen un procés de participació ciutadana determinant per al disseny dels espais públics del nou centre urbà del municipi. L'objectiu de la participació s'orienta a identificar quines activitats i usos voldran desenvolupar els veïns i les veïnes de Lliçà d'Amunt al nous carrers, places i espais, així com a debatre sobre les característiques que hauran de tenir aquests espais i els elements que els hauran de conformar perquè pugui tenir lloc la vida urbana imaginada. Tota aquesta informació es traslladarà a l'equip tècnic redactor perquè sigui considerada en l'elaboració dels projectes d'urbanització.

Estructura del procés participatiu

El procés participatiu està dividit en tres fases: una informativa, una deliberativa, i una fase de retorn dels resultats del procés i l'impacte en el projecte definitiu. En la fase deliberativa es recolliran les propostes i es realitzaran les sessions de treball a través de plataformes virtuals o amb activitats presencials, sempre que la situació sanitària ho permeti i amb les mesures que garanteixin la salut i el benestar de les persones participants.

Documentació i resultats del procés


Pla Local d'Habitatge de Lliçà d'Amunt 2021
Fitxers
Procés en línia
Procés en línia
Projecte dels espais públics del nou centre de Lliçà d'Amunt
Fitxers
Procés en línia
Procés en línia
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-02-2020 13:26