Estudis de detall

Relació d'estudis de detall vigents i complementaris al planejament urbanístic municipal, en relació a la determinació d'alineacions i rasants i/o a la definició de l'ordenació volumètrica.

La documentació que hi consta en aquest web té una caràcter sintètic, amb la memòria, els plànols d'ordenació i el decret d'aprovació definitiva. Per accedir a la resta de documentació dels expedients s'haurà de fer a través dels canals d'informació urbanística habituals: a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) o demanant consulta als serveis tècnics municipals.

Relació d'estudis de detall

Expedient Emplaçament Qualificació urbanística Clau Documentació escrita Documentació gràfica Documentació administrativa
ED 1-77 Tenes,19-23 Zona suburbana 2a ED1-77DE.pdf ED1-77DG.pdf ED1-77DA.pdf
ED 4-85 Plaça  Catalunya 1-6 Zona ciutat Jardí 3a ED4-85DE.pdf ED4-85DG.pdf ED4-85DA.pdf
ED 7-87 Folch i Torres  92-96 Zona suburbana 2a ED7-87DE.pdf ED7-87DG.pdf ED7-87DA.pdf
ED 8-88 Creu de  Baduell 7-29 Zona ciutat Jardí 3c ED8-88DE.pdf ED8-88DG.pdf ED8-88DA.pdf
ED 9-88 Passatge Sant  Joan 2-12 Zona d’anterior  ordenació  volumètrica 5 ED9-88DE.pdf ED9-88DG.pdf ED9-88DA.pdf
ED 10-89 Sant Joan 8-10 Zona d’anterior  ordenació  volumètrica 5 ED10-89DE.pdf ED10-89DG.pdf ED10-89DA.pdf
ED 12-89 Anselm Clavé  62-74 Zona residencial  oberta 4c ED12-89DE.pdf  ED12-89DG.pdf ED12-89DA.pdf
ED 14-90 Empordà 2-8 Zona mixta  comercial-  residencial 7 ED14-90DE.pdf ED14-90DG.pdf ED14-90DA.pdf 
ED 15-91 Indústria 17 Zona d’indústria agrupada 13b ED15-91DE.pdf ED15-91DG.pdf ED15-91DA.pdf
ED 16-91 Can Salgot 13-  15 Zona  d’equipaments 9b ED16-91DE.pdf ED16-91DG.pdf ED16-91DA.pdf
ED 18-92 Pica d’Estats 2 Zona  d’equipaments 9b ED18-92DE.pdf ED18-92DG.pdf ED18-92DA.pdf
ED 20-92 Can Farell 118 Zona de ciutat  jardí 3d ED20-92DE.pdf ED20-92DG.pdf ED20-92DA.pdf
ED 22-93 Tramuntana  21-23 Vialitat A ED22-93DE.pdf ED22-93DG.pdf ED22-93DA.pdf
ED 23-94 Anselm Clavé  60 Zona suburbana 2b ED23-94DE.pdf ED23-94DG.pdf ED23-94DA.pdf
ED 26-97 Pica d’Estats Vialitat A ED26-97DE.pdf ED26-97DG.pdf ED26-97DA.pdf
ED 28-97 Carretera de  Caldes 142-  146 Zona mixta  comercial-  residencial 7 ED28-97DE.pdf ED28-97DG.pdf ED28-97DA.pdf 
ED 29-97 Carretera de  Caldes 139-  141 Zona de ciutat  jardí 3d ED29-97DE.pdf ED29-97DG.pdf ED29-97DA.pdf
ED 31-98 Can Salgot 2-4 Zona  d’equipaments 9b ED31-98DE.pdf ED31-98DG.pdf ED31-98DA.pdf
ED 32-98 Segre 62-68  Zona de ciutat  jardí 3d ED32-98DE.pdf ED32-98DG.pdf ED32-98DA.pdf
ED 41-03 Sant Baldiri 19-  25 Zona suburbana 2b ED41-03DE.pdf ED41-03DG.pdf ED41-03DA.pdf
ED 2-04 Can Pedrals Zona d’usos  terciaris 11 ED2-04DE.pdf ED2-04DG.pdf ED2-04DA.pdf
ED 1-05 Carretera de  Bigues 11 Zona d’ordenació  especial 8b ED1-05DE.pdf ED1-05DG.pdf ED1-05DA.pdf
ED 2-05 Sant Baldiri 14-  16 Zona suburbana 2b ED2-05DE.pdf ED2-05DG.pdf ED2-05DA.pdf
ED 3-05 Països  Catalans 200-  206 Zona residencial  oberta 4b ED3-05DE.pdf ED3-05DG.pdf ED3-05DA.pdf
ED 4-05 Estornell 12 Zona d’ordenació  especial 8b ED4-05DE.pdf ED4-05DG.pdf ED4-05DA.pdf
ED 1-06 Olivera 45-47 Zona de ciutat  jardí 3c ED1-06DE.pdf ED1-06DG.pdf  ED1-06DA.pdf
ED 2-06 Sant Baldiri 8 Zona suburbana 2b ED2-06DE.pdf ED2-06DG.pdf ED2-06DA.pdf
ED 3-06 Metal·lúrgia 2-  12 Zona d’indústria  jardí (tipus II) 13d ED3-06DE.pdf ED3-06DG.pdf ED3-06DA.pdf
ED 4-06 Anselm Clavé,  75 Zona suburbana 2a ED4-06DE.pdf ED4-06DG.pdf ED4-06DA.pdf
ED 1-09 Can Salgot 13-  15 Zona  d’equipaments 9b ED1-09DE.pdf ED1-09DG.pdf ED1-09DA.pdf
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-05-2018 18:03