Processos tancats


Pla Local de Joventut 2022-2026

Pla Local de Joventut  2022-2026

 

El Pla Local de Joventut és un document que recull la voluntat d'afrontar reptes que deriven de les transformacions de la realitat juvenil els propers anys.

2022

El Pla Local de Joventut (PLJ) es va elaborar l'any 2022 amb la participació de 338 persones entre  joves, professionals de diversos àmbits relacionats amb les polítiques de joventut i representants polítics, que van participar a la fase de diagnosi de la realitat juvenil del municipi i, posteriorment, a la fase de disseny de l’estratègia i els projectes a desenvolupar en el propers quatre anys.

2023

El Ple Municipal de 26 de gener de 2023 va aprovar per unanimitat la ratificació del Pla Local de Joventut de Lliçà d’Amunt, que marca les polítiques i les accions en matèria juvenil fins el 2026.

Pla Local d'Habitatge de Lliçà d'Amunt

Pla Local d'Habitatge de Lliçà d'Amunt 2021

 

2021

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va decidir obrir la participació a finals del 2021 per debatre, redactar i aprovar un Pla Local d’Habitatge que endreci les prioritats del municipi en la matèria. El procés participatiu posa a la deliberació de la ciutadania, entitats i grups polítics una diagnosi de l’estat de l’habitatge a Lliçà, d’acord amb el treball previ d’un equip expert redactor basat en estadístiques i del treball de camp, i tot seguit permetrà que els actors esmentats portin a terme propostes d’actuacions a executar per l’Ajuntament. Aquestes propostes d’actuacions seran estudiades i aniran en consonància els diferents objectius estratègics i línies d’actuació que reflectiran l’orientació del pla.

Fases del procés

Juliol 2021 - Fase 0: Plantejament del projecte i posada en marxa del procés

En aquesta fase inicial, l'equip de participació a càrrec del projecte ha acordat els criteris i calendari del procés, i ha posat en marxa els diferents elements comunicatius per donar el tret de sortida al procés participatiu en qüestió a partir del mes de setembre.

Setembre 2021 - Fase I: Anàlisi participada

En aquesta primera fase, el procés participatiu pretendrà complementar el treball de l’equip redactor, basat en dades estadístiques i del treball de camp, amb els resultats del procés participatiu.

Octubre 2021 - Fase II: Propostes d'actuacions

El procés participatiu permetrà la presentació de propostes d’actuació per part dels participants.

2022

El pla local d’habitatge (PLH) és el document tècnic que, partint de l’anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge en un àmbit territorial determinat i de les condicions de context (socioeconòmiques, urbanístiques, d’organització municipal, etc.), defineix, per un període de sis anys, les estratègies i propostes a desenvolupar des del govern local amb l’objecte de fomentar l’assoliment del dret dels ciutadans a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles.

Lliçà Creix amb tu!

Lliçà Creix amb tu! 2021

 

2021

L’INCASÒL i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt promouen un procés de participació ciutadana determinant per al disseny dels espais públics del nou centre urbà del municipi. L'objectiu de la participació s'orienta a identificar quines activitats i usos voldran desenvolupar els veïns i les veïnes de Lliçà d'Amunt al nous carrers, places i espais, així com a debatre sobre les característiques que hauran de tenir aquests espais i els elements que els hauran de conformar perquè pugui tenir lloc la vida urbana imaginada. Tota aquesta informació es traslladarà a l'equip tècnic redactor perquè sigui considerada en l'elaboració dels projectes d'urbanització.

Estructura del procés participatiu

El procés participatiu està dividit en tres fases: una informativa, una deliberativa, i una fase de retorn dels resultats del procés i l'impacte en el projecte definitiu. En la fase deliberativa es recolliran les propostes i es realitzaran les sessions de treball a través de plataformes virtuals o amb activitats presencials, sempre que la situació sanitària ho permeti i amb les mesures que garanteixin la salut i el benestar de les persones participants.

Documentació

2023

Actualment, els projectes de reparcel·lació i urbanització del sector Centre-Can Francí del centre urbà estan aprovats inicialment i a l’espera de l’aprovació definitiva.

El projecte d’urbanització del nou centre urbà de Lliçà d’Amunt es desenvolupa en una superfície d’unes 12 hectàrees delimitada pel carrer de la Fàbrica, al sud; el carrer de l’Aliança, al nord; l’avinguda dels Països Catalans i el riu Tenes, a l’est; i els carrers d’Anselm Clavé i Sala Ambròs, a l’oest. Aquest espai és majoritàriament de propietat privada i s’utilitza actualment com camps de conreu i aparcament.

La proposta passa per la creació de dos eixos: un eix urbà, al llarg del carrer de Folch i Torres, i un eix natural, al llarg del Torrent de Can Bosc. I, enmig, un espai cèntric representatiu del municipi. En l’eix urbà hi ha espai reservat per a nous equipaments, per a noves edificacions i per a usos comercials.

L’Ajuntament preveu que, a principis del 2024, comenci l’execució del projecte d’urbanització i ja es puguin veure els primers carrers i places del futur centre urbà.

Definició dels nous Parcs urbans de Ca l'Artigues i Palaudàries

Definició dels nous Parcs urbans de Ca l'Artigues i Palaudàries 2019

 

Durant els mesos de febrer i març, l’Ajuntament va iniciar un procés participatiu obert a la ciutadania per definir la forma, usos i activitats de dos àrees verdes del nostre municipi, que s’han anomenat el Parc de Ca l’Artigues i el Parc de Palaudàries, amb els objectius d’aportar una major qualitat ambiental i paisatgística als barris, i millorar i crear nous espais de socialització a l’aire lliure.

2019

23 de febrer -  primera sessió consistent en una passejada conjunta per observar l’estat d’aquests espais i ser més conscients dels aspectes positius i negatius actuals.

9 de març - segona sessió serà de debat per grups d’interès on es definirà com volem que siguin els nous parcs de Lliçà d’Amunt. Les sessions de debat tindran lloc a les 11h, al Centre Cívic Ca l’Artigues, per al Parc de Ca l’Artigues, i a les 17h, al Centre Cívic Palaudàries, per al Parc de Palaudàries.

En aquest procés participatiu, a càrrec de l’empresa Baobab Estudio, es va convidar de manera especial les entitats locals i les AMPES dels centres educatius.

Aquestes dues zones verdes són properes a escoles; l’Escola Rosa Oriol i Anguera en el cas del Parc de Ca l’Artigues, i l’Escola Bressol Municipal Palaudàries i l’Escola Miquel Martí i Pol en el cas del Parc de Palaudàries.

El Parc de Ca l’Artigues anirà de l’Escola Rosa Oriol i Anguera, passant pel Centre Cívic Ca l’Artigues i fins arribar al Patinòdrom de Ca l’Esteper.

El Parc de Palaudàries anirà de l’Escola Miquel Martí i Pol, passant pel Centre Cívic i el Casal de la Gent Gran de Palaudàries i fins arribar al CAP d’aquesta zona.

El resultat del procés participatiu es va fer públic el passat 16 de novembre en dues sessions, al matí al Centre Cívic Ca l’Artigues i a la tarda al Centre Cívic Palaudàries.

Els projectes del Parc de Ca l’Artigues i del Parc de Palaudàries, que inclouen replantar arbres, accessos, sorrals, circuits, elements lúdics per a diferents grups d’edat i zona de pícnic, es portaran a terme per fases.

Documents

2022

L’Ajuntament està executant les obres del Parc de Ca l’Artigues, situat a l’entorn de l’Escola Rosa Oriol i Anguera, deixant per una segona fase la millora dels voltants del Centre Cívic. L’àrea d’actuació del Parc de Ca l’Artigues comprèn una superfície aproximada de 31.800m2 i es divideix en 12 actuacions principals. L’obra inclou l’arranjament i creació de zones infantils, la preparació d’una zona de cal·listènia, l’adequació d’una àrea per a salts de BTT i zones de descans i pícnic. El pressupost de les obres adjudicades del Parc de Ca l’Artigues és de 383.999,02 € (IVA inclòs).

Per altra banda, l’anomenat Parc de Palaudàries anirà de l’Escola Miquel Martí i Pol passant pel Centre Cívic i el Casal de la Gent Gran i fins arribar al CAP. El projecte s’ha dut a terme en 4 fases. El pressupost és de 10.000€ per fase, en total uns 40.000€.
L’àrea d’actuació del Parc de Palaudàries comprèn una superfície aproximada de 36.600m2 i es divideix en 10 actuacions principals. S’ha instal·lat una nova tirolina, mobiliari urbà, jocs infantils (caseta i tobogan) i s’ha construït un àmbit de sorral, així com la plantació del talús que limita amb el vial de l’Escola Miquel Martí i Pol.

 
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-02-2023 15:35