1,5 milions d'inversió en la millora de la xarxa d'aigua

Última revisió 16-02-2021 13:53
16/02/2021

El Pla d’inversions en la xarxa d’aigua 2016-2020 suposa una inversió d’1.472.623,49€ en actuacions de millora que han aconseguit reduir el número d’avaries.

Pla d’inversions 2016

La primera fase del Pla d’inversions en la xarxa d’aigua, liderat per la regidoria de Companyies de serveis, va començar l’any 2016.

La primera actuació d’aquesta primera fase va ser la connexió de la canonada que abasteix el Polígon industrial de Can Montcau amb la canonada troncal del carrer d’Anselm Clavé que abasteix tot el nucli urbà. També es van posar vàlvules reductores als carrers d’Adrià Gual i de Josep Mª de Segarra, es va fer la sectorització del carrer de Francesc Macià i es va portar a terme la renovació integral del primer tram del carrer d’Estany de Banyoles.

En aquesta primera fase també es va dur a terme la renovació de les canonades d’aigua del carrer del Tenes i del carrer d’Anselm Clavé, entre el carrer del Tenes i la Costa de Can Puig, i l’estesa d’una nova canonada al carrer d’Anselm Clavé, també entre els carrers esmentats. Aquestes obres, d’una gran complexitat tècnica, van permetre separar les canonades d’abastament d’aigua de Can Xicota i del nucli urbà, reduint així el número d’abonats afectats en cas d’avaria. D’altra banda, la substitució de les canonades de fibrociment existents per unes de fosa dúctil va reduir dràsticament les incidències i avaries en aquesta zona, que en els darrers temps havien estat nombroses. A més, el sector nord del nucli urbà es va poder abastir a una pressió inferior
a l’actual, cosa que també va reduir el número d’avaries.

Més actuacions d’aquesta primera fase van ser la restitució de la canonada ubicada a l’encreuament entre la carretera i el carrer de l’Aliança, una vella canonada que arrel d’una avaria es va tallar i es va deixar sense servei, i l’obra del carrer d’en Bosc.

El cost de les inversions del 2016 va ascendir a 356.867,59€

Pla d’inversions 2017

La segona fase del Pla d’inversions en la xarxa d’aigua es va iniciar l’any 2017 amb l’anul·lació i l’enderroc del dipòsit elevat del carrer de l’Avellaner, al barri de Can Rovira Nou. Dins de la mateixa actuació, es va realitzar una nova connexió dels subministraments de la part alta d’aquest carrer, millorant la pressió i el cabal de servei.

L’any 2017 també es van portar a terme les renovacions parcials de la xarxa en dos carrers dels barris de Can Rovira Vell i Ca l’Artigues, els carrers del Priorat i de l’Estany de Sant Maurici.

El cost de les inversions del 2017 va ascendir a 305.470,42€.

Pla d’inversions 2018

L’any 2018 es va prioritzar la renovació de les canonades d’abastament dels barris de Can Xicota i de Palaudalba, les quals havien patit nombroses avaries en els darrers anys, que havien provocat molèsties importants als veïns.

En aquest sentit, es va dur a terme la renovació de la canonada d’impulsió a Can Xicota, entre el carrer del Tenes i el riu Tenes i entre els carrers de Bosc de la Riera i de Pica d’Estats; la renovació de la canonada d’impulsió a Palaudalba del carrer del Segre, en dues fases; i la renovació de la canonada de distribució de l’avinguda dels Països Catalans, a ambdós cantons, entre els carrers del Tenes i de Castelló de la Plana.

El cost de les inversions del 2018 va ascendir a 437.238,9€.

Pla d’inversions 2019-20

Dins d’aquesta darrera fase del Pla d’inversions de la xarxa d’aigua es va fer la substitució de 720 metres de canonada al carrer de l’Estany de Colomers i els seus voltants, a Can Rovira Vell, i, en aquests moments, s’està duent a terme la renovació de la canonada del carrer d’Anselm Clavé, entre el carrer de Castelló de la Plana i el Camí del Cementiri.

El cost de les inversions previstes en aquesta fase s’estima en 378.378,16€.

El Pla d’inversions en la xarxa d’aigua 2016-2020, amb un total executat i previst d’1.472.623,49€, rendeix resultats i ha aconseguit reduir el número d’avaries.