Utilitza la deixalleria i/o fes compost a casa i obtindràs una bonificació de la taxa de residus

Última revisió 13-02-2024 14:36
13/02/2024

La bonificació, del 15%, s’ha de sol·licitar abans del 28 de febrer.

Utilitza la deixalleria i obtindràs una bonificació de la taxa de residus

Fins al 28 de febrer es pot sol·licitar la targeta d’usuari/ària de la deixalleria. La sol·licitud es fa presencialment a l’Ajuntament i cal presentar el darrer rebut del pagament de la taxa de recollida d’escombraries (si és un habitatge llogat cal presentar el
contracte d’arrendament).

Aquesta targeta només s’ha de sol·licitar una única vegada i no cal fer cap tràmit addicional perquè s’apliqui la bonificació prevista a l’ordenança fiscal que regula la taxa de recollida d’escombraries. Però, per obtenir la bonificació cal haver utilitzat un mínim de 8 vegades la deixalleria durant l’any i el descompte s’aplica en la taxa de l’any següent.

Fes compost a casa i obtindràs una bonificació de la taxa de residus

La matèria orgànica residual de la cuina i el jardí pot ser transformada i aprofitada en el mateix lloc d’origen gràcies al procés natural del compostatge: els microorganismes de l’ambient s’encar-reguen de degradar la matèria orgànica i convertir-la en terra vegetal. Aquest producte final, també anomenat compost, es pot aplicar a jardins, jardineres, testos, etc. Totes les famílies amb casa a Lliçà d’Amunt i empadronades al municipi que tinguin espai adequat per poder posar un compostador i vulguin experimentar un procés natural, senzill i útil de tractament domèstic de residus poden obtenir un compostador subvencionat al 50%. Només han de fer la sol·licitud omplint una instància genèrica i pagant 45€.  

A més, les famílies que facin compostatge domèstic poden obtenir una bonificació del 15% de la taxa de residus. Aquesta bonificació, si escau, es pot sumar al 15% de bonificació per ús de la deixalleria i a d’altres de tipus social.

Per obtenir aquesta bonificació, cal dirigir-se a l’Oficina de Gestió Tributària, situada davant de l’Ajuntament, abans del 28 de febrer, on cal fer la sol·licitud i presentar el darrer rebut del paga-ment de la taxa de recollida d’escombraries (si és un habitatge llogat cal presentar el contracte d’arrendament). La sol·licitud s’ha de fer anualment.

Demanar la bonificació implica acceptar la possibilitat que els serveis tècnics municipals puguin fer una visita de comprovació del procés de compostatge en qualsevol moment.  

A la pàgina sobre compostatge del web trobareu informació de com fer el compostatge domèstic.

 

Targeta de la deixalleria
Targeta de la deixalleria

Et pot interessar