Ajuts al lloguer per a joves

Última revisió 13-03-2024 11:26
11/03/2024

De l’11 de març al 12 d’abril es poden sol·licitar els ajuts de lloguer adreçats als joves de 35 anys o menys.

Aquesta subvenció de la Generalitat de Catalunya té per objectiu facilitar l'emancipació i el el gaudi d'un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a les persones joves amb escassos mitjans econòmics o a sectors de població en risc d'exclusió social.

Informació per a la sol·licitud de l’ajut

Els ajuts no es donen per l’ordre d’arribada de les sol·licituds, es valoraran i s'aplicaran les puntuacions dels expedients per a la seva concessió.

  • Termini: de l’11 de març al 12 d’abril
  • Import: 250 euros (màxim) i 20 euros (mínim) al mes.
  • Requisits: viure a Catalunya, estar-hi empadronat, ser un dels titulars del contracte, cobrar menys de 24.301,58 € a l'any, que el lloguer no superi l'import màxim establert i no rebre cap altre ajut pel mateix motiu.
  • Import màxim del lloguer: és variable segons on es trobi l’habitatge. Al Vallés Oriental, l’import de lloguer no pot superar els 950 euros mensuals.
  • Persones beneficiàries:  joves de 35 anys o menys que siguin titulars d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús de l'habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

Com demanar l’ajut

Per internet a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació o per  a la tramitació de les sol·licituds, les persones interessades poden demanar cita prèvia per ser ateses al Punt d'Informació d'Habitatge Municipal:

  • c. de Rafael Casanovas, 8, 1a planta 08186 - Lliçà d'Amunt
  • 93 860 72 20
  • Els dilluns de 10 a 14 i de 16 a 19h
  • llam.habitatge@llicamunt.cat

 

Ajuts al lloguer per a joves
Ajuts al lloguer per a joves