Ajuts al lloguer per a joves

Última revisió 23-03-2023 13:44
23/03/2023

Del 23 de març al 5 d’abril es poden sol·licitar els ajuts de lloguer adreçats als joves de 35 anys o menys.

Aquesta subvenció de la Generalitat de Catalunya té per objectiu facilitar l'emancipació i el el gaudi d'un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a les persones joves amb escassos mitjans econòmics o a sectors de població en risc d'exclusió social.

Informació per a la sol·licitud de l’ajut

Els ajuts no es donen per l’ordre d’arribada de les sol·licituds, es valoraran i s'aplicaran les puntuacions dels expedients per a la seva concessió.

  • Termini: del 23 de març al 5 d’abril.
  • Import: 250 euros (màxim) i 20 euros (mínim) al mes.
  • Requisits: viure a Catalunya, estar-hi empadronat, ser un dels titulars del contracte, cobrar menys de 23.725,79€ a l'any, que el lloguer no superi l'import màxim establert i no rebre cap altre ajut pel mateix motiu.
  • Import màxim del lloguer: és variable segons on es trobi l’habitatge. 950 euros per habitatge (450 per habitació) a l’àmbit metropolità de Barcelona, 650 a la resta de la demarcació de Barcelona i Girona, i 600 euros per habitatge a Tarragona, Lleida i a les Terres de l’Ebre.
  • Persones beneficiàries:  poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció totes les persones, de 35 anys o menys, que siguin titulars d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús de l'habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya. En el cas del pisos compartits, si a l’habitatge hi conviuen diverses persones i el sol·licitant és l'únic titular del contracte de lloguer, es tindran en compte els ingressos de la unitat de convivència; si en un mateix habitatge hi ha diversos titulars del contracte, tant si presenten una o més sol·licituds individualitzades, es tindran en compte els ingressos individuals de cada sol·licitant; si el qui ho demana té arrendada una habitació, només es tindran en compte els seus ingressos.

Com demanar l’ajut

Per internet a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

 

Ajuts al lloguer per a joves
Ajuts al lloguer per a joves