Lloguer d'habitatges de titularitat municipal

Última revisió 09-05-2024 08:54
27/03/2024

Hi ha una convocatòria destinada a joves i una altra per a persones amb dificultat per accedir al mercat lliure de lloguer i per a persones amb mobilitat reduïda. Un cop publicades les bases, el període de sol·licitud serà del dimarts 9 d'abril al dimecres 8 de maig.

L’Ajuntament va promoure la construcció d’habitatges de protecció oficial en règim de preu concertat i, per tant, és propietària d’11 d’aquests habitatges: 8 situats al carrer del Matarranya, al barri de Ca l’Artigues, dotats d’una plaça d’aparcament i un traster, i 3 situats al carrer de Ramon Llull al barri de Can Salgot.

Actualment, 2 dels habitatges estan destinats al servei d’allotjament temporal d’urgència, 5 estan ocupats fins a finals de l’any 2024 i 4 ja estan lliures.

Per això, un cop aprovades les bases, l’administració local ha tret dues convocatòries de lloguer: una convocatòria jove per a l’adjudicació de 2 dels habitatges de Can Salgot a joves del municipi d’entre 18 i 35 anys; i una segona convocatòria general per a l’adjudicació dels 7 habitatges restants per a persones amb dificultat per accedir al mercat lliure de lloguer d’habitatge i per a persones amb mobilitat reduïda, ja que un dels habitatges de Ca l’Artigues és adaptat. 

La durada dels contractes de lloguer és de 7 anys, sense possibilitat de pròrroga.

La quota mensual per aquest 2024 és de 450 o 550 euros, en funció de la superfície útil de l’habitatge, on es poden aplicar reduccions depenent dels ingressos i les característiques de la unitat de convivència. Aquesta quota es revisarà anualment segons els increments de l’Índex de garantia de competitivitat (IGC). A més, a la finalització del 3r i 5è anys de contracte, es farà una revisió dels requisits i criteris d’admissió.

Per participar en aquestes convocatòries de lloguer, s’ha de presentar una sol·licitud amb la documentació necessària, de forma telemàtica, a través del web municipal, on també hi haurà les bases de cada procediment d’adjudicació. La presentació de sol·licituds serà del dimarts 9 d'abril al dimecres 8 de maig.

La selecció de les persones adjudicatàries i l’assignació dels habitatges es farà mitjançant sorteig, en un acte públic, sempre i quan el número de sol·licitants superi el número d’habitatges disponibles. 

L’ocupació dels habitatges es farà progressivament a mesura que vagin quedant lliures. 

Els sol·licitants admesos que no hagin resultat adjudicataris per manca d’habitatges disponibles formaran una llista d’espera per a cadascun dels col·lectius.

Un cop publicades les bases, el període de sol·licitud serà del dimarts 9 d'abril al dimecres 8 de maig.