Projecte social "Butà a casa"

Última revisió 12-01-2023 13:53
12/01/2023

La regidoria d’Acció social ha repartit estufes en préstec a 69 famílies i un ajut en concepte de bombones de butà a 56 famílies.

El creixement de la pobresa, l’endeutament de la població per fer front als elevats preus de l’habitatge i l’augment de preu dels subministraments han provocat que moltes persones es trobin amb dificultats per mantenir el seu habitatge en unes condicions
adequades de temperatura a un preu just.

La regidoria d’Acció social ha detectat diverses situacions de pobresa energètica al municipi i, per això, els darrers hiverns ha portat a terme el projecte social “Treva hivernal”, que pretén donar cobertura tèrmica a les persones que ho necessiten amb una estufa de préstec i bombones de butà, per tal de mantenir l’habitatge amb una temperatura adequada durant els mesos de fred.

Aquest any, el projecte s’ha passat a anomenar “Butà a casa” i també es proveeix de subministrament de gas per a la cuina o per als termos durant tot l’any, prèvia valoració tècnica.

Les persones i famílies beneficiàries d’estufes i bombones de butà són aquelles que Serveis Socials valora que tenen mancances a l’hora d’escalfar la seva llar i que no poden cobrir aquesta despesa per un tema econòmic.

A més, es prioritzen les famílies amb menors a càrrec i persones amb problemes de salut i dependència.

A data d’avui, hi ha 69 famílies que tenen adjudicada una estufa de butà de préstec i hi ha 56 famílies que tenen aprovat un ajut en concepte de butà.

La Junta de Govern Local del passat 21 de novembre va aprovar la compra de 6 estufes catalítiques, per un import total de 864,66 €, i destinar un total de 9.370 € en concepte d’ajut de subministrament de gas (butà), subjecte a una subvenció de la Diputació
de Barcelona de pobresa energètica.

Aquest any també ha canviat la metodologia i les famílies beneficiàries disposen d’una targeta moneder amb un import de 300 € per a la compra de les bombones de butà als establiments permesos.

El projecte es porta a terme durant els mesos d’hivern i, a finals d’abril, els usuaris han de retornar les estufes prestades.

Butà
Butà

Et pot interessar