Retribucions càrrecs electes

Nom Càrrec Dedicació Sou (brut anual)
Ignasi Simón Ortoll Alcalde Exclusiva 53.065 €
Mariona Pedrerol Villarroya

1a Tinent d'Alcalde

Parcial (15 hores setmanals) 15.000 €
Fran Sánchez Castilla 2n Tinent d'Alcalde Parcial (24 hores setmanals) 24.000 €
Lourdes Estéfano Orozco 3a Tinent d'Alcalde Parcial (20 hores setmanals) 20.000 €
Albert Iglesias Boza Regidor Parcial (28 hores setmanals) 28.000 €
David Morales Campos Regidor Parcial (28 hores setmanals) 28.000 €
Lourdes Martín Montero Regidora Parcial (15 hores setmanals) 15.000 €
Feli Romero Olivares Regidora Parcial (15 hores setmanals) 15.000 €
Marc Palet Rodríguez Regidor Parcial (15 hores setmanals) 15.000 €

 

  • La resta de membres que no tenen dedicació exclusiva ni parcial percebran per l’assistència a les reunions dels òrgans col·legiats, Ple, Junta de Govern Local i Comissions Informatives, la quantitat de 150 euros per sessió.
  • Per als grups polítics municipals s'estableixen les següents assignacions:
    • Per cada grup: 500 euros cada mes.
    • Per cada regidor: 150 euros cada mes.
  • Qualsevol membre de la Corporació que circumstancialment hagi d’efectuar alguna gestió fora del terme municipal, tindrà dret a rebre una indemnització per cobrir les despeses que efectivament es justifiquin.

Anterior legislatura

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08-10-2019 13:45