Els PIC apropen i reforcen l'atenció a la ciutadania

Última revisió 06-10-2023 12:26
06/10/2023

Recordem que, al febrer de l’any 2020 es van posar en marxa els Punts d’Informació a la Ciutadania (PIC) als Centres Cívics de Ca l’Artigues i Palaudàries, per apropar i reforçar el servei de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament.

A l’inici d’aquest servei, els lliçanencs i lliçanenques podien adreçar-se als PIC a:

  • Sol·licitar certificats d’empadronament/convivència.
  • Gestionar la recollida de trastam.
  • Adreçar queixes i/o suggeriments sense fer instància.
  • Demanar un comunicat de crema (ara la nova llei estatal 7/2022 de 8 d’abril de residus i sòls contaminats prohibeix la crema de restes vegetals).
  • Sol·licitar hora amb tècnics, regidors i Alcalde.
  • Demanar informació general de l’Ajuntament, del municipi i d’actes que s’hi fan.

Actualment, la ciutadania també pot adreçar-se als PIC per demanar l’emissió de id-CAT Certificat (menys l’idCAT Mòbil, que des del passat juliol s’ha de sol·licitar de forma telemàtica o presencialment a les entitats de registre de les oficines d’atenció a la ciutadania de la Generalitat), un tipus de signatura digital per poder-se identificar a través d’Internet. L’atenció a la ciutadania es va ampliant en funció de les possibilitats i de la demanda dels usuraris.

L’horari dels PIC de Ca l’Artigues i Palaudàries és de dilluns a dijous, de 16 h a 20 h i divendres, de 16 h a 19.45 h.

Punt d'Informació a la Ciutadania
Punt d'Informació a la Ciutadania