Nous ajuts per al pagament del lloguer

Última revisió 29-05-2020 12:27
29/05/2020

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert una convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer, que té com a objectiu facilitar l’accés i la permanència de les persones en un habitatge en règim de lloguer.

Aquesta convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer es divideix en dues categories:

  • Convocatòria d’ajuts per al lloguer per a persones grans
  • Convocatòria genèrica d’ajuts per al lloguer

Les subvencions es destinaran a les persones físiques que siguin titulars d’un contracte de lloguer i compleixin els següents requisits:

  • Tenir residència legal a Catalunya.
  • Tenir uns ingressos anuals iguals o superiors a 4.780.64€.
  • No superar els ingressos màxims anuals, que es calcularan en funció de la composició de la unitat de convivència fins a un topall màxim de 22.558,77€.
  • No pagar un lloguer superior a 750€ mensuals excepte en casos de família nombrosa o persones amb mobilitat reduïda.
  • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud o justificar degudament 3 rebuts pagats.
  • Pagar el lloguer de l’habitatge, com a mínim, a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per la persona administradora.
  • Complir les obligacions tributaries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

La regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament està a disposició de totes les persones i famílies que es trobin en situació de vulnerabilitat i vulguin demanar aquest ajut. Podeu posar-vos en contacte amb l’equip d’Acció Social trucant al telèfon 93 860 72 20 o realitzar la sol·licitud directament al web de l'Agència d'Habitatge: http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Logo de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
Logo de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Et pot interessar