Bústia ètica

 

La Bústia és un canal segur que permet alertar de qualsevol acció o omissió contrària als principis de bon govern o de l’ordenament jurídic, així com els principis ètics del Codi de conducta de l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt.

Les comunicacions descriuran els fets i les circumstàncies amb el detall suficient per facilitar la identificació de l'acció o l'omissió.

Normes reguladores del funcionament de la Bústia ètica.

 

La persona que fa la comunicació té dret a fer-la de manera anònima a través d'una plataforma segura sense necessitats de facilitar cap dada personal.

La informació personal que pugui proporcionar la presentació d’una comunicació es farà servir únicament per abordar l’assumpte al qual es refereixi.

 

 

En el moment de fer la comunicació a la Bústia ètica, és molt important copiar el codi que dóna l'aplicació per poder tornar a accedir a la mateixa i a les comunicacions que la Comissió Antifrau faci amb la persona informant.

 

 

 

No s’admetran les comunicacions fetes amb mala fe o abús de dret, ni les que no tinguin fonament o siguin notòriament falses, o que no tinguin relació amb l’objecte de la Bústia Ètica.

Un cop admesa la comunicació, la Comissió Antifrau comprovarà els fets mitjançant les tasques d’investigació que siguin procedents.

 

 

La Bústia Ètica és un canal només per comunicar fets relacionats amb males pràctiques a l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt i al seu sector públic. Per a altres tipus de comunicacions, consulta els canals existents.

 

 

 

                                                                                                   

 

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-10-2023 11:46