Provisió de dues places d'auxiliar de neteja SAD, personal laboral interí, adscrites al departament d'Acció social i constitució borsa de treball 2018

Resultat final i creació borsa treball