Regidoria d'Infància i joventut

Línies bàsiques d’actuació

  • Elaborar polítiques de joventut seguint les directrius del Pla local de joventut
  • Suport als grups de joves del municipi
  • Fomentar l'associacionisme juvenil i la intervenció dels joves ens els òrgans de participació municipal
  • Dinamització juvenil
  • Programació de cursos i tallers
  • Organització d’activitats: Festa Major, Parc Infantil i Juvenil de Nadal…
  • Coordinació interdepartamental (cultura, cooperació, Benestar i Família, participació ciutadana, esports)
  • Coordinació interinstitucional (Consell Comarcal, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya)
  • Gestió del Punt d’Informació Juvenil 

Temes relacionats

Responsable polític

Tècnics municipals

Responsable tècnic: Vanesa Cabeza

Oficines

Seu de la Regidoria de Joventutc. Castelló de la Plana, 1108186 - Lliçà d'AmuntTel. 93 860 70 01llam.elgalliner@llicamunt.cat

Informació relacionada