Regidoria d'Esports

Línies bàsiques d’actuació

  • El foment, el desenvolupament i l’organització de tota mena d’activitats esportives, així com la potenciació d’aquelles que siguin d’especial relleu.
  • La coordinació i la gestió amb les entitats esportives per al millor desenvolupament de l’esport al municipi.
  • El suport a les entitats esportives del municipi per a la realització de les seves activitats, així com la coordinació de les seves necessitats respecte al material, obsequis, etc.
  • La promoció, la projecció i la gestió de noves instal·lacions esportives municipals, i la gestió, conservació i/o millora de les existents.
  • Les relacions amb les institucions i els organismes de caire municipal i supramunicipal per a la promoció i foment de l’esport i de les instal·lacions esportives, així com també amb les entitats esportives del municipi.
  • L’explotació i/o administració dels serveis complementaris que s'ubiquen en les instal·lacions esportives municipals.
  • Impulsar Lliçà d’Amunt a escala nacional, mitjançant l’esport.

Temes relacionats

Responsable polític

Tècnics municipals

Responsable tècnic: Arnau Bachs

Oficines

Pavelló d'Esports de Lliçà d'Amuntc. de Jaume I, 3008186   - Lliçà d'AmuntTel. 93 860 70 25Fax. 93 860 70 24esports@llicamunt.catHorari De dilluns a divendres, de 8h a 13h i de 15h a 21h
Seu de la Regidoria d'Esportsc. de Jaume I, 3008186 - Lliçà d'AmuntTel. 93 860 70 25Fax. 93 860 70 24llam.esports@llicamunt.cat
Gimnàs del Pavelló d'Esportsc. de Jaume I, 30 08186 - Lliçà d'AmuntTel. 93 860 70 25Fax. 93 860 70 24llam.esports@llicamunt.catHorari De dilluns a divendres, de 8h a 13h i de 15h a 21h

Informació relacionada