Comunicació d'obres excloses de llicència

Informar a l’Ajuntament de petites reformes o canvis interiors o exteriors en una construcció, per exemple:

 • Reforma sense modificar envans en cuina/bany.
 • Reforma o rehabilitació d'enguixats i/o arrebossats de parets i/o sostres.
 • Col·locar cel ras
 • Canvi de paviment
 • Renovar/Reparar la impermeabilització de la coberta/teules
 • Reparació de la teulada sense afectar estructures
 • Renovar/Reparar les instal·lacions de l’habitatge
 • Renovar/Reparar la pavimentació en part del jardí
 • Obres d’arranjament del jardí, sense fer moviment de terres (fins a 50 cms.)
 • Fer l’acabat o canviar: arrebossat i pintat, aplacat de pedra, la tanca o part de les façanes
 • Col·locar/canviar els panots de la voravia
 • Fer/canviar el gual de la voravia
 • Barbacoa/Banc de cuina/Pèrgola, sense sostre ni coberta 15 m2 (percentatge buit 50%)(max. 2ut.)
 • Caseta d’obra per a gos 1 m3
 • Caseta de jardí 6 m2 in situ o prefabricada (max. 3 ut.).
 • Caseta armari d’obra d’alçada 1,50 m
 • Estanyets, fonts decoratives, emparrat, ocelleres, taula, bancs d’obra
 • Escala i paviments sense estructura de suport
 • Instal·lacions soterrades: depuradores, bombes d’impulsió…
 • Tanques sense murs de contenció (aportar documentació específica)
 • Obres incloses en la comunicació prèvia dels canvis d'ús i obres no destinats a l'ús d'habitatge (aportar documentació específica)
 • Altres

Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a la ciutadania (OAC)c. d'Anselm Clavé, 7308186 - Lliçà d'Amunt (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-04-2023 11:13