Comunicació prèvia d'establiments no permanents desmuntables.

Les persones o empreses interessades en l’obertura d’un establiment no permanent desmuntable, han de posar en coneixement de l’ajuntament els requisits relatius a l’obertura de l'establiment on es preveu celebrar espectacles públics o activitats recreatives.

És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses interessades en l’obertura d’un establiment no permanent desmuntable, han de posar en coneixement de l’ajuntament els requisits o elements relatius a l’obertura d’un
establiment d’aquest tipus on es preveu celebrar espectacles públics o activitats recreatives. 

Se sotmeten a aquest règim els locals o les construccions conformats per estructures desmuntables o per instal·lacions fixes portàtils, constituïdes per mòduls o elements metàl·lics, de fusta o qualsevol altre material que permeti operacions de muntatge, desmuntatge o trasllat, amb caràcter itinerant o sense. Poden ser coberts totalment o parcialment, i oberts o tancats (annex I punt VI.1.b) del Decret 112/2010, de 31 d’agost). 

Requisits prèvis:

  • Haver obtingut l’autorització per a l’ocupació del domini públic on es volen ubicar les instal·lacions no permanentsdesmuntables, si és el cas.
  • Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
La persona física o jurídica que vol obrir un establiment, local o construcció, no permanent desmuntable, per a realitzar-hi espectacles públics o activitats recreatives. Es podrà fer a
través de representant legal, amb declaració de la
representació amb la qual s'actua.

Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a la ciutadania (OAC)c. d'Anselm Clavé, 7308186 - Lliçà d'Amunt (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Documents adjunts

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-04-2023 11:28