Padró d'habitants: Volant d'empadronament històric

Certificat emès per l'Ajuntament que acredita fefaentment l'empadronament d'una persona en el Padró Municipal en un període de temps determinat.

 

  • La persona interessada

  • Altra persona que acrediti actuar en representació de la interessada. La representació sempre s'ha d'acreditar, els majors d'edat que atorguin autorització per sol·licitar o recollir el certificat a nom seu, ho han de fer per escrit on es deixi constància de les seves dades i les de la persona que actua en el seu nom.

  • És imprescindible que la persona que fa el tràmit s'identifiqui amb l'original del seu document d'identitat, i que aporti l'original o fotocòpia del document de la persona representada.

Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a la ciutadania (OAC)c. d'Anselm Clavé, 7308186 - Lliçà d'Amunt (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

És gratuït

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-12-2022 20:19