Canvis en la crema de restes vegetals en domicilis

Última revisió 16-10-2023 12:24
10/10/2023

D’acord amb la Llei estatal 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la crema de restes vegetals en domicilis en sòl urbà queda prohibida durant tot l’any, per tant, el material vegetal que es generi s’haurà de gestionar com a residu.

En casos concrets es permet la crema de restes vegetals que estarà sotmesa al règim de comunicació o autorització pertinent, segons el període,  i regulada per la normativa de prevenció d’incendis forestals:

  1. Crema de restes vegetals en micro-explotacions agrícoles per prevenció d’incendis o per motius fitosanitaris.
  2. Focs d’esbarjo per a particulars o entitats (actes, calçotades, etc.)

Aquestes restriccions no són aplicables a la llar de foc i a la barbacoa. En relació a la gestió dels residus domèstics procedents de llars de focs o barbacoes cal tenir en compte els consells per llençar-les correctament al contenidor, ja que les cendres mal apagades poden provocar incendis.

Per a la gestió de restes vegetals de particulars, actualment, es poden utilitzar diferents mètodes com el compostatge domèstic o portar-les a la deixalleria, les dues opcions permeten obtenir un descompte del 15% de la taxa de residus. Com a última opció i menys adient, es poden dipositar al contenidor de la resta.

L’Ajuntament està estudiant un sistema de recollida selectiva de les restes vegetals per a tot el municipi que, properament, donarà a conèixer.