Regidoria de Medi ambient i canvi climàtic

Altra informació d'interès

Tinença d'animals de companyia

Lliçà d’Amunt és un municipi amb una gran incidència d’abandonament de gossos que requereix la presa de mesures informatives i de control per tal de protegir els animals i prevenir accidents.

Els gossos, gats i fures han d’inscriure’s al Registre municipal d’animals de companyia, a través de l’OAC. A més, els propietaris de gossos de races potencialment perilloses han de tramitar la corresponent Llicència administrativa.

La tinença d’aus de corral està sotmesa a autorització municipal i no s’admetrà si aquests produeixen molèsties al veïnat per soroll o males olors.

La cria i venda d’animals, malgrat es faci sense ànim de lucre, està sotmès a vist-i-plau municipal i inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. El mateix passa en casos de tinença d’animals exòtics.

Prevenció d'incendis forestals

Lliçà d’Amunt té més de 250 hectàrees de bosc i està declarat com a municipi d’alt risc d’incendi forestal.

Entre els mesos de juny i juliol de cada any es mantenen unes 50 hectàrees de franges de protecció d’urbanitzacions contra incendis forestals, situades al perímetre de les mateixes, per tal d’assegurar una correcta protecció dels habitatges en cas que es declari un incendi. Per altra banda, Protecció Civil de Lliçà d’Amunt, a més d’altres àmbits d’actuació, assegura una intervenció ràpida i eficient durant els mesos d’estiu en la prevenció i extinció de petits incendis.

Per aquests motius, i atès que ens hi juguem molt, cal que els ciutadans siguin conscients de les condicions i períodes en què es pot fer foc:

  • Període 16 d’octubre a 14 de març: es pot fer foc fent una comunicació a l’Ajuntament (OAC o Policia Local) i complint unes autorització a l’Ajuntament (OAC o Policia Local). És prohibit de llençar coets atès l’elevat risc d’incendi d’aquesta època i la proximitat de zones forestals.

Consum d’aigua i energia

El tipus d’habitatge dominant al nostre municipi, casa aïllada o aparellada, comporta uns elevats consums d’aigua (reg del jardí, piscina) i d’energia (molt volum d’aire per escalfar o refredar).

Cal racionalitzar aquest consum d’aigua triant espècies de plantes adaptades al clima mediterrani pel nostre jardí i instal·lant regs per goteig. Per altra banda, cal analitzar bé si s’amortitzarà realment amb un ús intens l’elevat cost de construcció i manteniment d’una piscina.

El consum d’energia es pot reduir en habitatges ben orientats, construïts amb uns bons aïllaments i que tinguin en compte la ventilació. L’ús d’energia solar tèrmica en aquest tipus d’habitatges és una altra opció per reduir l’impacte ambiental de l’electricitat i els combustibles fòssils.

Altres campanyes

 

Temes relacionats

Responsable polític

Tècnics municipals

Responsable tècnic : Xavier Junqueras

Oficines

Deixalleria Comarcalav. dels Països Catalans , 608186   - Lliçà d'AmuntTel. 93 841 58 71
Deixalleria Municipal de PalaudàriesCamí de Palau, 40-4808186   - Lliçà d'AmuntTel. 93 863 99 51
Seu de la Regidoria de Medi Ambient i canvi climàticc. d'Anselm Clavé, 7308186 - Lliçà d'AmuntTel. 93 841 52 25Fax. 93 841 41 75llam.mediambient@llicamunt.catHorari Atenció telefònica en horari de dilluns a divendres d'11 a 14 hores. Per a l'atenció presencial cal demanar cita prèvia a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC)