Comunicat de crema

Última revisió 16-10-2020 12:55
15/10/2020

Durant el període comprès entre el 16 d’octubre  i el 14 de març  les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya (definits a l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya), i a la franja de 500 metres que els envolta, no necessiten d’una autorització administrativa, però sí que ho han de comunicar prèviament a l'Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) o als Punts d'Informació a la Ciutadania (PIC) de Ca l'Artigues o Palaudàries.

Informació sobre el comunicat de crema

Descripció

 • És el comunicat previ per fer foc en els terrenys forestals, i a la franja de 500 metres que els envolta, durant el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març.
 • S'ha de realitzar la crema entre les 8 h del matí i les 18 h de la tarda

Qui ho pot demanar

 • Totes aquelles persones que vulguin fer cremes en un terreny forestal o dins la franja de 500 metres que l'envolta, durant la tardor i l'hivern.

Quan i on es pot demanar

Temps de tramitació i resposta

 • Presencialment, es dona l'autorització per fer la crema al dia següent, si el tràmit es realitza online, fins que no es gestioni i es doni el permís no es podrà realitzar la crema.

Documents

Observacions

 • En el moment de la crema s’ha de dur a sobre el justificant de la sol·licitud de comunicació de crema.

Mesures preventives que s'han d'adoptar

 • Netejar la zona en què s'efectuï la crema i/o aquella en què s'utilitzi un bufador en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl.
 • La crema s'efectuarà com a mínim a 10 metres de distància respecte d'aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra.
 • La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 metres d'alçada.
 • La crema començarà i acabarà amb llum de dia, excepció feta dels focs d'esbarjo. En cap cas no s'abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.

Resta prohibit

 • Llençar objectes encesos.
 • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.

 

 

 

 

 

Foc
Foc

Et pot interessar