Senyalització dels semàfors amb detecció automàtica de vehicles

Última revisió 06-03-2024 14:31
05/03/2024

El passat mes de febrer es van senyalitzar cinc semàfors del municipi amb sistema d’espira, que detecta de forma automàtica els vehicles, per millorar el seu funcionament.

Arran de les incidències sobre el funcionament d’alguns semàfors, la regidoria de Transport públic i mobilitat va comprovar que es tractava de semàfors amb sistema d’espira, que requereixen que els conductors aturin el seus vehicles a la línia de detecció perquè el semàfor canvií la fase de vermell a verd.

Per millorar el funcionament i facilitar la visibilitat de la línia d’espires de detecció, s’ha fet una senyalització horitzontal amb una marca vial groga al terra, a més d’un plafó que informa als conductors que han de situar-se damunt la línia perquè el semàfor canviï de fase.

Les zones semafòriques senyalitzades són:

  • Carrer de la Costa de Can Puig  - carrer d’Anselm Clavé
  • Carrer de Pau Claris  - carrer d’Anselm Clavé
  • Carrer de la Baronia de Montbui (barri de Sant Joan)  - carrer d’Anselm Clavé
  • Avinguda dels Països Catalans - carrer d’Anselm Clavé
  • Carrer Bosc de la Riera - ctra. de Granollers BV-1432

Senyalització dels semàfors d'espira
Senyalització dels semàfors d'espira