S'inicien els treballs d'aclarida de l'arbrat de les franges de protecció contra incendis

Última revisió 19-03-2024 11:00
18/03/2024

Aquesta setmana s'iniciaran els treballs d’aclarida de l’arbrat en alguns trams de les franges de protecció contra incendis forestals.

El barris on es faran les actuacions són: Can Rovira, Pinedes del Vallès, Can Costa i Ca l'Artigues, la durada aproximada dels treballs és de 10 dies.

Les franges es van obrir l'any 2005 i després d’aquest temps el creixement arbori obliga a fer una segona actuació per reduir el nombre d’arbres i evitar que les capçades es toquin, condicions a les que obliga la normativa en relació a les mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

L'any 2021 es va fer la mateixa actuació a les franges més properes al bosc de Palaudàries.

Les feines d’aclarida de l’arbrat s’han contractat per concurs públic a l’empresa Treballs Forestals Presegué i des de la regidoria de Medi Ambient es farà el seguiment tècnic.

Recordem que les franges de protecció contra incendis permeten defensar millor els domicilis i les persones en cas que es produeixi un incendi forestal.