Eva María Lesta Martínez

Biografia

Eva María Lesta Martínez té 49 anys i viu al barri de Mas Bo. Té estudis de Tècnic de riscos laborals i ha treballat 25 anys en l'empresa Bosch Lliçà desenvolupant tasques de responsable d'equips de producció i de Tècnica en seguretat i higiene.

És membre del Comitè de salut laboral i del Comitè d'empresa per CCOO i responsable de la Secretaria de la dona de CCOO de VORMAROS, que engloba les comarques del Vallès Oriental, Maresme i Osona. És militant d'Esquerra unida i regidora del Consistori municipal des del mandat actual, 2023-2027.

Pel que fa al teixit associatiu, està vinculada a l'AMPA de l'escola Miquel Martí i Pol, és voluntària del Centre de dia, va ser voluntària durant la pandèmia per a la compra d'aliments i cura de persones grans del nostre poble i ha participat en accions solidàries com la recollida de material amb motiu de la guerra d'Ucraïna.

És aficionada al ioga, a la lectura, al senderisme, al cinema espanyol i al teatre.

Declaració de béns i activitats - mandat 2023-2027

Data recollida de les dades: Juny de 2023

Retribució - mandat 2023-2027

Els membres del Consistori que no tenen dedicació exclusiva ni parcial percebran per l’assistència a les reunions dels òrgans col·legiats, Ple, Junta de Govern Local i Comissions Informatives, la quantitat de 160 euros per sessió.

Eva María Lesta Martínez

Et pot interessar

Última revisió 26-09-2023 10:05