Jordi Regales Pou

Biografia

Jordi Regales Pou té 44 anys i viu al centre urbà. Té estudis de Formació professional i treballa com a comercial.

Pel que fa la seva trajectòria política, de 2016 a 2019, va ser regidor del grup d'ERC i en aquest mandat, 2023-2027, s'incorpora de nou al Consistori municipal.

Molt actiu en l'àmbit de l'associacionisme, està vinculat a l'Ateneu L'Aliança, a la Juguesca, al teatre, a l'Esplai i al Ball de Gitanes de Lliçà d'Amunt.

Declaració de béns i activitats - mandat 2023-2027

Data recollida de les dades: Juny de 2023

Retribució - mandat 2023-2027

Els membres del Consistori que no tenen dedicació exclusiva ni parcial percebran per l’assistència a les reunions dels òrgans col·legiats, Ple, Junta de Govern Local i Comissions Informatives, la quantitat de 160 euros per sessió.

 

Jordi Regales Pou

Et pot interessar

Última revisió 11-12-2023 14:20