Mariona Pedrerol Villarroya

Primera Tinent d'Alcalde

93 841 52 25

93 841 41 75

en hores concertades

Biografia

Maria del Mar Pedrerol i Villarroya va néixer l'any 1973 i viu a Can Farell. És llicenciada en Medicina i Cirurgia, i té el títol de metge especialista en medicina familiar i comunitària. També té la carrera de solfeig i piano. Va treballar en l'àmbit hospitalari durant tres anys i, des d'en fa 13, treballa de metgessa de família a l'equip d'atenció primària de la Vall del Tenes. També és referent de diversos programes de salut pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i tutora de residents que estan cursant l'especialitat de medicina familiar.

La seva trajectòria política va començar el mandat 2019-2023 presentant-se a les llistes del PSC com a independent, com a regidoria electa va assumir les carteres de Medi ambient, Salut pública i Gent gran i va ser nomenada primera Tinent d'Alcalde. Al mandat actual, 2023-2027, continua com a primera Tinent d'Alcalde i assumeix les competències en matèria de Medi ambient i canvi climàtic, Salut comunitària i Transport públic i mobilitat.

Declaració de béns i activitats - mandat 2023-2027

Data recollida de les dades: Juny de 2023

Retribució - mandat 2023-2027

  • Dedicació: 15 hores setmanals
  • Sou brut anual: 16.500 euros

Agenda

Mariona Pedrerol Villarroya