Relació de llocs de treball

La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Aquesta inclou tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals, independentment si estan o no pressupostats. En aquest apartat podreu consultar la relació de tots els llocs de treball de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt amb informació de les retribucions bàsiques i complementàries corresponents a cada lloc de treball.

NOTA: L'Ajuntament de Lliçà d'Amunt no disposa de càrrecs de confiança política o d'assessorament especial durant aquesta legislatura 2023-2027.

Llegenda

  • Reserva de lloc: E (Eventual), F (Funcionari/ària), L (Laboral)
  • Escala: HN (Habilitació Nacional), AG (Administració General), AE (Administració Especial)
  • Forma de provisió: C (concurs), LD (lliure designació)
  • Tipus: Singular (S) No Singular (NS)

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-02-2024 12:38