Sol·licitud d'habitatge municipal en règim de lloguer

Un cop publicades les bases i les convocatòries, el termini de sol·licitud serà del dimarts 9 d'abril al dimecres 8 de maig.

Convocatòries

  1. Una convocatòria jove per a l’adjudicació de 2 dels habitatges de Can Salgot a joves del municipi d’entre 18 i 35 anys.
  2. Una segona convocatòria general per a l’adjudicació dels 7 habitatges restants per a persones amb dificultat per accedir al mercat lliure de lloguer d’habitatge i per a persones amb mobilitat reduïda, ja que un dels habitatges de Ca l’Artigues és adaptat. 

Habitatges

Durada del contracte de lloguer

La durada dels contractes de lloguer és de 7 anys, sense possibilitat de pròrroga.

Quotes mensuals

La quota mensual per aquest 2024 és de 450 o 550 euros, en funció de la superfície útil de l’habitatge, on es poden aplicar reduccions depenent dels ingressos i les característiques de la unitat de convivència. Aquesta quota es revisarà anualment segons els increments de l’Índex de garantia de competitivitat (IGC). A més, a la finalització del 3r i 5è anys de contracte, es farà una revisió dels requisits i criteris d’admissió.

Presentació de sol·licituds

La presentació de la sol·licitud amb la documentació necessària s'ha de fer de forma telemàtica, a través del formulari de la Seu electrònica de l'Ajuntament, del dimarts 9 d'abril al dimecres 8 de maig.

Selecció de les persones adjudicatàries i assignació dels habitatges

La selecció de les persones adjudicatàries i l’assignació dels habitatges es farà mitjançant sorteig, en un acte públic, sempre i quan el número de sol·licitants superi el número d’habitatges disponibles. 

L’ocupació dels habitatges es farà progressivament a mesura que vagin quedant lliures. 

Els sol·licitants admesos que no hagin resultat adjudicataris per manca d’habitatges disponibles formaran una llista d’espera per a cadascun dels col·lectius.

En tots els casos, les persones sol·licitants han d'estar empadronades a Lliçà d'Amunt amb una antiguitat mínima de tres anys continuats o amb discontinuïtat en els darrers cinc anys. No han d'haver gaudit d'un habitatge de protecció oficial (HPO) durant els 5 anys anteriors al procés d'adjudicació d'habitatges i han de complir tots els requisits establerts a les bases.

Convocatòria d'habitatges destinats al col·lectiu jove: la persona sol·licitant haurà de tenir una edat compresa entre els 18 i els 35 anys en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Convocatòria d'habitatges destinats al col·lectiu amb mobilitat reduïda i al col·lectiu general amb dificultat per accedir al mercat lliure de lloguer d'habitatges: la persona sol·licitant haurà de haurà de ser major de 18 anys en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
FORA DE TERMINI

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-05-2024 08:56