Manoli Garrido Marín

Biografia

Manoli Garrido va néixer l'any 1968 i viu al barri de Pineda Feu. Va cursar Estudis de Batxillerat, ha fet cursos de gestió empresarial i està fent Història a la Universitat de Barcelona. Actualment, és gerent d'una empresa dedicada a instal·lacions de sistemes de calefacció per biomassa.

És militant d'ERC des de 2001, secretaria d'Organització de la Secció local de Lliçà d'Amunt i Secretària de Política Municipal a la permanent comarcal del Vallés Oriental d'ERC. Forma part del Consistori lliçanenc com a regidora d'ERC des de 2019.

Té una vinculació extensa amb el teixit associatiu de Lliçà d'Amunt a través l'AMPA, la Plataforma per la Qualitat de l'Ensenyament, la Colla de Concos, Lliçà Decideix, l'ANC Lliçà d'Amunt. Actualment, és sòcia de l'Ateneu L'Aliança, membre de la Societat Gastronòmica de l'Aliança i membre del Grup 24H. 

Declaració de béns i activitats - mandat 2023-2027

Data recollida de les dades: Juny de 2023

Retribució - mandat 2023-2027

Els membres del Consistori que no tenen dedicació exclusiva ni parcial percebran per l’assistència a les reunions dels òrgans col·legiats, Ple, Junta de Govern Local i Comissions Informatives, la quantitat de 160 euros per sessió.

Manoli Garrido Marín

Et pot interessar

Última revisió 11-12-2023 14:20