Convocatòria d'una plaça d'agent de Policia Local per mobilitat horitzontal 2019

Es declara deserta la provisió de la plaça