Consell Sectorial d'Esports

El Consell Sectorial rep el nom de Consell Sectorial d'Esports, CSE a partir d'ara, i és creat de conformitat amb allò que s'estableix en el Reglament Orgànic Municipal (ROM). Aquest Consell és un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, que té la funció d'assessorar-lo en totes les matèries que l'Ajuntament li consulti mitjançant l'elaboració d'informes, dictàmens i qualsevol altre tipus d'aportació i/o recomanació d'interès per a la promoció de l'esport.

Actes:

NOTA: No s'han celebrat més reunions del Consell Sectorial d'Esports

Documents adjunts

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-02-2024 14:45