Centre Municipal Compartit d'Activitats Empresarials "La llançadora"

El Centre Municipal Compartit d’Activitats Empresarials promou la utilització dels espais habilitats per desenvolupar activitats empresarials, per part d'empreses de nova creació o en procés de consolidació, prioritàriament amb un màxim de 5 anys d’antiguitat i engegades per persones emprenedores empadronades al municipi.

El centre disposa d’un rebedor d’accés, un despatx de reunions, un lavabo, una sala comuna amb quatre llocs de treball separats per mampares i una zona d’office. També oferirà subministraments, connexió a Internet de fibra òptica, manteniment i neteja, alarma de seguretat, domiciliació fiscal de l’empresa, projector i altaveus, arxiu i autoservei d’impressora i fotocòpies.

Ús de l'espai

La utilització de l'espai s’estableix mitjançant un contracte de lloguer, per un termini no superior a 12 mesos, que pot ser prorrogat fins a un màxim de tres anys. El cost mensual per a l’empresa és de 20€ més IVA.

Avinguda dels Països Catalans, 118 08186 - Lliçà d'Amunt

93 841 52 25

Imatges

Mapa

Documents adjunts

Última revisió 2021-03-18 08:10:21