Institut Lliçà

Descripció de l’equipament

L’Institut Lliçà és un centre d’educació secundària de Lliçà d’Amunt. Com a tal, desenvolupa una tasca essencial a nivell educatiu, evidentment, però també a nivell social. El centre té una oferta educativa considerable, no només degut a la gran quantitat d’alumnes matriculats o pel que fa a les línies d’ESO disponibles, sinó també en relació a la diversitat de l’alumnat i en la seva atenció didàctica.

La política d’atenció a la diversitat actua a molts nivells i les solucions pràctiques aplicades són variades: distribució de grups per nivell d’aprenentatge i interessos, experiències laborals, etc., però també inversió en infraestructures per tal de millorar el rendiment de l’ensenyament.
 
L’Institut Lliçà manté relacions de col.laboració a diferents nivells amb entitats del municipi, el propi Ajuntament i els altres centres docents del municipi.

Activitats que organitza

Actualment uns 670 alumnes estudien a l’Institut Lliçà. Es fan estudis d’ESO i de Batxillerat (Tecnològic, Humanitats i Ciències Socials i Ciències de la Naturalesa i de la Salut).

L’Institut Lliçà disposa d’una sèrie d’espais específics com ara una aula de visual i plàstica, dues de tecnologia, una d’idiomes, dues d’informàtica i tres laboratoris de ciències, a més d’un pavelló esportiu propi i de la Biblioteca, que a les tardes passa a convertir-se en la Biblioteca Municipal.
 

av. dels Països Catalans, 26 08186   - Lliçà d'Amunt

93 841 66 25

93 841 66 48

de dilluns a divendres de 8 a 14.30 (es realitza jornada continuada)

Imatges

Mapa

Última revisió 2023-07-14 12:01:44